Ruotsinkielinen graafinen bannerikuva vasuista vauhtia -kampanjasivulle.

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka

Småbarnspedagogiken firas även denna gång i form av en hel temavecka 6.9–10.9.2021. Veckans tema är En bra dag för barnet i småbarnspedagogiken. Temaveckan kulminerar i en dag för lokala evenemang fredagen den 10 september.

Med temaveckan och evenemangsdagen vill vi uppmuntra aktörer inom småbarnspedagogiken till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Det är också meningen att dela idéer och tankar som man samlat lokalt och fortsätta utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten tillsammans.

I år ordnas även för första gången någonsin Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken. Läs mer om kvällen i vår evenemangskalender.

Vi delar stämningar i sociala medier med hashtaggen #SmapedDagen

Temaveckans lokala evenemangsdag ordnas den 10 september. Gör dagen till er egen tillsammans med barnen! Evenemanget ger goda möjligheter att visa för vårdnadshavare, kommuninvånare och alla som är intresserade av den småbarnspedagogiska verksamheten hur småbarnspedagogiken har utvecklats till följd av de lokala planerna för småbarnspedagogik och den egna verksamheten vid daghemmet och familjedagvården. 

Välkommen med!

Material

Material

Alla videor har svensk textning. Du får fram textningen i videons inställningar nere till höger.

Generaldirektör Minna Kelhä öppnar temaveckan med att tacka alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken i en videohälsning. I videon påminner Kelhä om att barnens välbefinnane är kärnan i den småbarnspedagogiska verskamheten. Stödet för välbefinnandet ska synas i verksamhetskulturen och pedagogiken. När barnet mår bra är hen öppen för att lära sig nya saker. 

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhäs hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken.

Barnets välbefinnande

Barnpsykiater Riikka Riihonen berättar i videon hur man kan stödja resiliensen, alltså återhämtningsförmågan hos småbarn. "Resiliens behövs för att återhämta sig från svåra upplevelser. Redan ett riktigt litet barn har egenskaper och förmågor som hör ihop med resiliens. Förmågan att klara av svåra situationer ökar och utvecklas i och med att barnet växer. 

Barnpsykiater Riikka Riihonen berättar om hur man kan stödja resiliensen hos småbarn.

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas onsdagen den 8 september kl. 17.50. Temat för kvällen är Glädje och lärande – En bra dag för barnet i småbarnspedagogiken. Kvällen riktar sig till föräldrar, vårdnadshavare och personal inom småbarnspedagogiken. Notera att programmet är i huvudsak på finska men man kan delta i diskussionen på svenska. Videorna som visas under kvällen är textade till svenska. Läs mer om föräldrakvällen och anmäl dig här.

Bandningen av föräldrakvällen finns tillgänglig på Howspace-plattformen två veckor fr.o.m. 9.9.2021. Registrera dig här: 
https://maailmansuurinvarhaiskasvatuksenvanhempainilta.in.howspace.com/   
Det räcker med att ange e-post när man registrerar sig. Notera att Howspace-meddelandet kan hamna bland skräpposten!

Bekanta dig även med handboken Dagis börjar  välkommen!. Handboken behandlar hur man som förälder kan förbereda sig då ens barn börjar på dagis och även frågor kring lagstiftningen och grunderna för planen för småbarnspedagogik. Handboken är utgiven av Finlands Föräldraförbund och Förbundet Hem och Skola.

Planen för småbarnspedagogik sätter fart på digitala arbetssätt!

Känner du redan till beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet?

Under våren 2021 har Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet publicerat beskrivningar av god pedagogisk verksamhet för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Beskrivningarna konkretiserar utvecklingen av digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. (För den grundläggande utbildningen beskrivs elevens goda färdigheter.) Syftet med beskrivningarna är att stödja digital pedagogik i enlighet med principerna i planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan.

Bekanta dig med beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet (digital kompetens)

Bekanta dig med innehållet i programmet Nylitteracitet (även beskrivningarna av medieläskunnighet och programmeringskunnande)

Vill du bekanta dig mer med ljudböcker?

Ljudböcker är ett exempel på en digital tjänst som stöder utvecklingen av ett barns multilitteracitet i enlighet med principerna i förskoleundervisningens läroplan. Ljudböcker kan vara flerspråkiga och illustrerade. Under våren 2021 publicerar Utbildningsstyrelsen mer omfattande material som gör användningen av ljudböcker mer konkret. Kolla in några tips för att använda ljudböcker i småbarnspedagogiken.

Vad innebär digitala arbetssätt inom småbarnspedagogiken?

Perspektiv på användningen av informations- och kommunikationsteknik i småbarnspedagogik. Läs om digipedagogiken inom småbarnspedagogiken.

 

Affischer