Hoppa till huvudinnehåll
Ruotsinkielinen graafinen bannerikuva vasuista vauhtia -kampanjasivulle.

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka

Småbarnspedagogiken firas även denna höst i form av en hel temavecka 4.9–8.9.2023. Veckans tema är "Språkens rika värld som grund för barnets lärstig". Temaveckan kulminerar i en dag för lokala evenemang fredagen den 8 september.

Med evenemanget vill vi uppmuntra aktörer inom småbarnspedagogiken till ett kontinuerligt och systematiskt arbete samt att lyfta fram allt det goda som sker i småbarnspedagogiken. Det är också meningen att dela idéer och tankar som man samlat lokalt och fortsätta utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten tillsammans.

Vi ordnar också Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken onsdagen den 6 september.

Vi delar stämningar i sociala medier med hashtaggen #SmapedDagen #Vasuistavauhtia

Temaveckans lokala evenemangsdag ordnas den 8 september. Evenemanget ger goda möjligheter att berätta och diskutera med vårdnadshavare, kommuninvånare och beslutsfattare hur man arbetar i enlighet med den lokala planen för småbarnspedagogik och hur verksamheten utvecklas tillsammans med barnen.

Vi uppmuntrar i år ledningen inom småbarnspedagogik att särskilt bjuda in kommunala beslutsfattare till de lokala evenemangen fredagen den 8 september

Välkommen med!

Mera information om utmaningen

Ta kontakt och bjud med lokala beslutsfattare att bekanta sig med daghemmen och familjedagvården, till allt det betydelsefulla arbete som ni gör i era egna enheter. Ni kan presentera er egen verksamhet och föra diskussion om de mångsidiga sätt på vilka ni stöder språkutvecklingen och undervisningsspråket hos barn i olika åldrar. På så sätt skapas lokalt en stark grund för barnets lärstig och en förståelse för vad som behövs för att det ska förverkligas.

Fundera på hurdant samarbete som redan görs på lokal nivå, till exempel med bibliotek och aktörer inom kultursektorn, och hur man med detta samarbete kan främja barnens språkutveckling och familjernas läsintresse.

Här kan du bekanta dig med stödmaterialet Språkens rika värld

 

Temaveckans program

Material i anslutning till temaveckan publiceras dagligen. Nytt material om barnens språkutveckling utlovas.


Måndag 4.9

Generaldirektör Minna Kelhä öppnar temaveckan för småbarnspedagogik med en videohälsning.

 

Seminariet "Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö lasten ja perheiden tukena" kl. 13.00-16.00. Läs mera på evenemangssidan https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/varhaiskasvatuksen-ja-neuvolan-yhteistyo-lasten-ja-perheiden-tukena-seminaari

Du kan följa med seminariet på webbplatsen Monialainen yhteistyö varhaiskasvatuksessa https://www.oph.fi/fi/monialainen-yhteistyo-varhaiskasvatuksessa

Mera information om den nya webbplatsen Ny webbplatshelhet om samarbete mellan rådgivningsbyråerna och småbarnspedagogiken till stöd för barnets välbefinnande | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

 

Tisdag 5.9

Utvecklingen av barnets språkliga färdigheter kan man stödja hemma och på daghemmet på flera olika sätt, till exempel genom att läsa regelbundet, genom att uppmuntra barnen att uttrycka sina egna åsikter och genom att lösa konfikter tillsammans med barnen, skriver Kati Costiander, Kati Kaplin-Sainio och Charlotta Rehn i Utbildningsstyrelsens blogg,

Bloggtexten En djupdykning in i språkens rika värld inom småbarnspedagogiken har publicerats på Utbildningsstyrelsens webbplats https://www.oph.fi/sv/blogg/en-djupdykning-i-sprakens-rika-varld-inom-s… 

Affischen Barnets rätt till småbarnspedagogik finns också på finska och på engelska.

Barnets rätt till småbarnspedagogik 2022 -affisch

 

Onsdag 6.9

Vi önskar alla föräldrar och vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken välkomna till Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken den 6 september med start klockan 17.50. Kvällens tema är "Språkens rika värld som grund för barnets lärstig".  

Mera information och länken till evenemanget Genom att registrera dig kan du ta del av materialet och inspelningen även efter själva tillställningen. Materialet finns tillgängligt i två veckor dvs. fram till den 19 september.

Nyheten om evenemanget

Video om språkens rika värld (publiceras under föräldrakvällen, på finska)

I videon Språkens rika värld i småbarnspedagogiken presenteras hur man stöder barnens språkutveckling på ett daghem.


Torsdag 7.9

Dagens material anknyter till modellen för En läsande småbarnspedagogik.


Med sikte på modellen En läsande småbarnspedagogik

Programmet för läskunnighet, som fungerar under Utbildningsstyrelsen, har våren 2023 förverkligat piloten En läsande småbarnspedagogik på 27 daghemsenheter eller familjedagvårdsenheter runtom i landet. Piloten har förverkligats på finska, men modellen som utvecklas utgående från piloten förverkligas på svenska och finska. Piloten, och den kommande modellen, är en del av implementeringen av Nationella läskunnighetsstrategin (2021). Strategins mål är att stärka multilitteraciteten i Finland samt stärka en läsande kultur.

Modellen innehåller material som riktar sig till personalen inom småbarnspedagogik. Med modellen vill man uppnå permanenta strukturer, som stöder tidig utveckling av multilitteracitet. Vi synliggör läsningen och läskunnigheten samt deras betydelse för allt lärande.

Modellen publiceras på Educa-mässan i januari 2024 och på webbsidan för programmet för läskunnighet.

 
Pilotverksamhet i praktiken: hur kan man ta i bruk ett tamburbibliotek

Modellens material fokuserar på tidig utveckling av multilitteracitet, som t.ex. samarbete med de lokala biblioteken och vårdnadshavare. Under piloten för En läsande småbarnspedagogik har flera daghemsenheter grundat ett tamburbibliotek i samarbete med det lokala biblioteket. Tamburbiblioteket inspirerar familjerna till läsning tillsammans och gör litteraturen tillgänglig för varje barn. Nedan kan du se glimtar från Lehmuslinna daghems tamburbibliotek.

Kort videopresentation: Välkommen till Lehmuslinna daghems tamburbibliotek.


Modellen En läsande småbarnspedagogik var representerad på OMEP:s Europakonferens

Den europeiska konferensen för OMEP, världsorganisationen för småbarnspedagogik, hölls på Cypern i maj 2023. I konferensen deltog en bred grupp yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken från hela Europa. Temat för konferensen var ”Quality and Equality in Early Childhood Education and Care”. Också Finlands småbarnspedagogik och kunnande var mångsidigt representerat i konferensens program. Representanter för En läsande småbarnspedagogik -arbetsgruppen höll en taltur där piloten presenterades.

Här kan du bekanta dig med vår diaserie från OMEP-konferensen.

Den internationella dagen för läskunnighet 8.9

Programmet för läskunnighet, som fungerar under Utbildningsstyrelsen, fungerar som samarbetspart för Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj Read Hour. Read Hour firas årligen under den internationella dagen för läskunnighet, den 8.9. Inför årets kampanj har Barn- och ungdomsstiftelsen utarbetat ett material som riktar sig till småbarnspedagogiken. Materialet kan användas året om!

Read Hour i småbarnspedagogiken: Läsgängets språkäventyr
Fördjupa er i språkens rika värld med Läsgängets språkäventyr. Kom med till Sagotivolit tillsammans med ormen Mask som väser på finska, katten Touho som jamar på svenska, hunden Sylvi som nosar sig fram på nordsamiska, fåret Loppan som bräker på skoltsamiska och ponnyn Moona som gnäggar på enaresamiska.

 

Fredag 8.9

Som avslutning på temaveckan delar vi lokala stämningar i sociala medier #Smapeddagen #Vasuistavauhtia

Hoppas ni får besök av lokala beslutsfattare som bekantar sig med er verksamhet.

Se uppe på sidan Mera information om utmaningen