Alla språkkunskaper = Språk-CV!

Språk-CV:n är ett verktyg som kan hjälpa dig att föra fram all den språkkunskap som gömmer sig bakom vitsord, eller sådana språkkunskaper som du skaffat utanför skolan. Du kan inkludera Språk-CV:n som en del av din CV och på så sätt beskriva dina kunskaper i olika språk mera ingående. Med hjälp av Språk-CV:n kan du förutom att du påvisar ditt kunnande i språk även påvisa dina internationella färdigheter, ditt allmänna intresse för språk samt din vilja att använda och utveckla din språkkunskap och dina språkfärdigheter i studier och arbetslivet.

Vad är en Språk-CV:n?

Som en del av språkprofilen utarbetar de studerande en Språk-CV i vilken de synliggör sin språkkunskap och sitt internationella kunnande för framtida behov. Språk-CV:n är språkprofilens dokumentationssverktyg: i Språk-CV:n sammanfattar man den reflektion kring de egna språkfärdigheterna och det internationella kunnandet som man har gjort i samband med utarbetandet av språkprofilen. På det här sättet erbjuder Språk-CV:n en möjlighet för de studerande att berätta mera ingående om språkkunskapen än vad man vanligtvis gör i en meritförteckning då man söker jobb eller vidare till fortsatta studier.

Vad innehåller Språk-CV:n?

I Språk-CV:n antecknar den studerande

  • sina kunskaper och färdigheter i olika språk (utvärderade enligt kunskapsnivåerna i Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling) 
  • en fritt formulerad verbal beskrivning av särskilda färdigheter i språk eller en beskrivning av hur hen skaffat sig sina språkkunskaper (färdigheter man vill lyfta fram)

Den studerande kan till exempel lyfta fram och beskriva på vilka sätt hen använder språk utanför skolan eller om hen har färdigheter i språk som hen har skaffat på annat håll. Som stöd för beskrivningarna kan den studerande bifoga länkar till prestationer eller intyg. Prestationerna kan vara t.ex. ljudfiler, videon, podcaster eller texter på målspråket.

Var utarbetas Språk-CV:n?

Målet är att producera ett nationellt verktyg för Språk-CV:n. För detta ändamål pågår ett utvecklingsprojekt, som har tagit fram ett första exempel på Språk-CV:n:

Bilaga

Följande fas i projektet är att utveckla en demoversion av verktyget. Demon planeras vara klar under slutet av år 2021. Eftersom verktyget är under utveckling är det i det här skedet endast möjligt att visa innehållet för Språk-CV:n. Vi informerar mer i takt med att projektet fortskrider.

Tills verktyget är klart rekommenderar vi att ni använder följande bottnar för Språk-CV:n. En Språk-CV kan se ut till exempel så här:  

Example of a language-cv, including name, list of languages and proficiency in each. Skill highlight with further description and samples for attachments.

Den studerande kan bearbeta modellen enligt eget önskemål. Ladda även ned de modeller som kan kompletteras så att du kommer igång!