Språklig medvetenhet nämns som en del av skolans verksamhetskultur i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Den är alltså närvarande i all verksamhet och verksamhetsutveckling i skolan. Men vad är språklig medvetenhet?
Yksinkertaisessa, vihreäsävyisessä ja -taustaisessa piirroskuvassa näkyy käsi, joka kulkee Braille-kirjoituksen päällä.

Författare: Kristiina Holm och Niina Putkonen