Hoppa till huvudinnehåll

Språkexamina för statsförvaltningen (VKT)


Språkexamenssystemet för statsförvaltningen är avsett för att visa sådana språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs av offentligt anställda. Med examensintygen i språkexamenssystemet kan man visa sådana kunskaper i finska och svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.

Med språkexamina för statsförvaltningen (VKT) kan man visa sådana kunskaper i finska och svenska som krävs för uppgifter inom den offentliga förvaltningen. Med examensintygen i språkexamenssystemet kan man visa sådana kunskaper i finska och svenska som förutsätts för erhållande av finskt medborgarskap.

VKT-examina för statsförvaltningen kan avläggas på tre färdighetsnivåer: nöjaktig, god och utmärkt. På alla nivåer kan examinanden visa förmåga att använda språket i tal och i skrift samt förmåga att förstå språket i fråga. Dessa delar av examen kan avläggas samtidigt eller skilt för sig.