I det här avsnittet är syftet att

  • identifiera och beskriva sina språkkunskaper
  • identifiera och presentera sin språkreserv
  • identifiera och lära sig att beskriva den egna flerspråkigheten
  • identifiera språklig medvetenhet som en del av språkfärdigheterna och att lära sig att kommunicera på ett språkmedvetet sätt
  • bilda sig en uppfattning om behovet av språkkunskaper i fortsatta studier och arbetslivet.