Hoppa till huvudinnehåll

Språklig, åskådningsmässig och kulturell medvetenhet i åskådningsämnen


Undervisningen i religion och livsåskådningskunskap ska präglas av språklig, kulturell och åskådningsmässig medvetenhet. Vad innebär det för läraren, eleven och den studerande?

Materialet ger lärarna perspektiv på och kunskap vad språklig, åskådningsmässig och kulturell medvetenhet inbegriper och vilken koppling de har till undervisningen i åskådningsämnen. I materialet beskrivs också olika arbetssätt som kan utnyttjas i undervisningen.

Materialet är avsett för alla som undervisar i religion och/eller livsåskådningskunskap i de lägre eller högre årskurserna eller i gymnasiet. Även andra lärare och pedagogisk personal kan ha nytta av materialet. 

Länkarna nedan leder tills vidare till finskspråkiga sidor. Materialet översätts för närvarande och publiceras på svenska våren 2021.

Skribenter

Texterna har skrivits av Kristiina Holm och Niina Putkonen (språklig medvetenhet), Eelis Mikkola och Vesa Åhs (åskådningsmässig medvetenhet) och Mika Perälä och Daniel Weintraub (kulturell medvetenhet).

Från Utbildningsstyrelsen har även undervisningsråden Kati Mikkola och Satu Honkala, projektanställda Anjuli Korhonen och högskolepraktikanten Tomas Härmä deltagit i arbetsgruppen

Referensuppgifter


Holm, K., Mikkola, E., Perälä, M., Putkonen, N., Weintraub, D., Åhs, V. Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa. Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/spraklig-askadningsmassig-och-kulturell-medvetenhet-i-askadningsamnen. Publicerat: 11.3.2021.