Hoppa till huvudinnehåll
Högskolor, arbetsliv, internationalisering och gemenskaper och vardag.

Vad innebär utarbetandet av en språkprofil?

Syftet med språkprofilen är att stärka uppfattningen om sig själv som språkinlärare och språkanvändare.

Genom att bearbeta språkprofilen lär man sig att förstå den egna språkliga och kulturella identiteten, att bemöta olika människor samt att förstå hur den egna språkliga och kulturella bakgrunden inverkar i olika kommunikationssituationer. Dessutom lär man sig med hjälp av språkprofilen att identifiera och beskriva de kunskaper och färdigheter som man har i olika språk.

Med hjälp av språkprofilen utvecklar man färdigheterna för att lära sig språk genom att reflektera över de egna styrkorna och utvecklingsområdena som språkinlärare och genom att synliggöra kopplingen mellan den språkkunskap som man utvecklar i skolan och den kunskap som man får utanför skolan.

MITT SPRÅKJAG: färdigheter, kunskaper, värderingar, attityder och vilja. Jag som språkinlärare, min språkrepertoar, språklig och kulturell mångfald, språklig medvetenhet, mina språkfärdigheter.

Språkprofilen utarbetas som en del av gymnasiestudierna. Syftet med språkprofilen är att den ska stödja den studerandes utveckling som språkinlärare och -användare genom att behandla följande (områden):

  • vilken språkkunskap har du
  • vad består din språkliga och kulturella identitet av
  • vad innebär språkkunskap och kommunikationsfärdighet
  • hur lär du dig språk
  • hur kunde du utnyttja kunskaper i olika språk efter gymnasiet.

Utarbetande av språkprofilen

Språkprofilen kan utarbetas i olika plattformar, till exempel Google Classroom, Microsoft OneNote, Microsoft 365 eller i olika bloggbottnar, sociala medier eller övrigt.

De exempel som ges på den här sidan är endast exempel på ett sätt att utarbeta en språkprofil. Språkprofilen kan vara personlig, originell och kan inkludera bilagor, bilder och audion/videon.

Vad går språkprofilen ut på? Reflektera, utvärdera och beskriv, och presentera.