Föreskrifter och anvisningar

Anvisning för att beskriva studier enligt den fördjupade eller allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning som studiepoäng i läroplanen i tjänsten eGrunder

Grundläggande konstundervisning
OPH publication

Anvisning för att beskriva studier enligt den fördjupade eller allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning som studiepoäng i läroplanen i tjänsten eGrunder
(pdf, 158.23 KB)

Ladda ned

Det är frivilligt för utbildningsanordnare att publicera läroplaner för grundläggande konstundervisning i tjänsten eGrunder. Om en utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande konstundervisning fattar beslut om att göra det möjligt att föra in studieprestationer inom grundläggande konstundervisning som ordnas av utbildningsanordnaren i informationsresursen Koski, ska utbildningsanordnaren före införandet av uppgifter om prestationer föra in en godkänd läroplan för konstarten i tjänsten eGrunder.

Det är fortsättningsvis möjligt att göra upp och publicera en lokal läroplan i tjänsten eGrunder, även om utbildningsanordnaren inte beslutar att göra det möjligt att föra in uppgifter om prestationer inom grundläggande konstundervisning som utbildningsanordnaren ordnar eller skaffar i informationsresursen Koski.

Publikationen finns på följande språk
Svenska