Föreskrifter och anvisningar

Anvisning om anordnande av religiösa evenemang inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning
OPH publication

Anvisning om anordnande av religiosa evenemang inom yrkesutbildningen
(pdf, 896.15 KB)

Ladda ned

I denna anvisning beskrivs hur bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (731/1999) och övrig lagstiftning ska beaktas i undervisningen vid anordnande av religiösa evenemang och förrättningar och alternativ verksamhet till dem.