Föreskrifter och anvisningar

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap, av åskådningsfostran samt av religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Livsåskådningskunskap Religion Allmänbildande utbildning
Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap, av åskådningsfostran samt av religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap, av åskådningsfostran samt av religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
(pdf, 169.12 KB)

Ladda ned

I anvisningen beskrivs hur man i anordnandet av undervisning i åskådningsämnen och eventuella religiösa evenemang och förrättningar samt i ordnandet av alternativ verksamhet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska beakta författningarna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (731/1999), i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och i annan lagstiftning.