Föreskrifter och anvisningar

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen och åskådningsfostran i förskoleundervisningen samt om gemensamma fester och religiösa evenemang

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Livsåskådningskunskap Religion Allmänbildande utbildning
Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap, av åskådningsfostran samt av religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen och åskådningsfostran i förskoleundervisningen samt om gemensamma fester och religiösa evenemang
(pdf, 244.08 KB)

Ladda ned

I denna anvisning beskrivs hur bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (731/1999), lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och annan lagstiftning ska beaktas i åskådningsfostran inom förskoleundervisningen och i undervisningen i
åskådningsämnen och inom den grundläggande utbildningen samt vid anordnande av gemensamma fester, eventuella religiösa evenemang och förrättningar och alternativ verksamhet till dessa.

Författare
Utbildningsstyrelsen
År
2022
Publikationen finns på följande språk
Svenska