Föreskrifter och anvisningar

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt av religiösa evenemang i gymnasieutbildningen

Gymnasieutbildning Livsåskådningskunskap Religion Allmänbildande utbildning
OPH publication

Anvisningar om anordnade av undervisning i religion och livsaskadningskunskap och av religiosa evenemang i gymnasiet
(pdf, 214.73 KB)

Ladda ned

I anvisningarna beskrivs hur bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (731/1999), gymnasielagen (629/1998) och övrig lagstiftning ska beaktas i undervisningen i åskådningsämnen i gymnasieutbildningen samt vid anordnande av religiösa evenemang och förrättningar och alternativ verksamhet till dem.

Författare
Opetushallitus
År
2018
Publikationen finns på följande språk
Svenska