Föreskrifter och anvisningar

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt om gemensamma fester och religiösa evenemang i gymnasiet

Gymnasieutbildning Livsåskådningskunskap Religion Allmänbildande utbildning
Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt om gemensamma fester och religiösa evenemang i gymnasiet

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt om gemensamma fester och religiösa evenemang i gymnasiet
(pdf, 238.3 KB)

Ladda ned

I denna anvisning beskrivs hur bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (731/1999), gymnasielagen (714/2018) och övrig lagstiftning ska beaktas i undervisningen i åskådningsämnen i gymnasieutbildningen samt vid anordnande av gemensamma fester, eventuella religiösa evenemang och förrättningar och alternativ verksamhet till dem.

Författare
Utbildningsstyrelsen
År
2022
Publikationen finns på följande språk
Svenska