Föreskrifter och anvisningar

Anvisning om gemensamma fester och religiösa evenemang vid yrkesläroanstalterna

Yrkesutbildning
Anvisning om gemensamma fester och religiösa evenemang vid yrkesläroanstalterna

Anvisning om gemensamma fester och religiösa evenemang vid yrkesläroanstalterna
(pdf, 121.01 KB)

Ladda ned

I denna anvisning beskrivs hur bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (731/1999) och annan lagstiftning ska beaktas vid anordnande av läroanstaltens gemensamma fester, eventuella religiösa evenemang och förrättningar och alternativ
verksamhet till dessa.

 

Författare
Utbildningsstyrelsen
År
2022
Publikationen finns på följande språk
Svenska