Föreskrifter och anvisningar

Anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem i yrkesutbildningen

Bedömning och betyg Yrkesutbildning
Pärm bild

Anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem i yrkesutbildningen
(pdf, 254.14 KB)

Ladda ned

1.8.2021

Anvisningen gäller utfärdandet av betyg och bilagor. Därtill beskriver man i anvisningen  om vissa förfaringssätt vid utfärdandet av betyg. Anvisningen grundar sig på lagen om yrkesutbildning (531/2017) och statsrådets förordning (673/2017) samt Utbildningsstyrelsens gällande betygsföreskrift. Utbildningsstyrelsen bestämmer om vilka uppgifter som ska föras in i betyg och bilagor till dem. Utbildningsanordnarna kan utifrån föreskriften vid behov utarbeta egna betygsmodeller.

Publikationen Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor hittas under knappen Bekanta dig med materialet.

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6758-8
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2021:7b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska