Föreskrifter och anvisningar

Anvisningar för gymnasiediplomet i bildkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021

Gymnasieutbildning Bildkonst
 Anvisningar för gymnasiediplomet i bildkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021

Anvisningar för gymnasiediplomet i bildkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021
(pdf, 235.03 KB)

Ladda ned

Författare
Opetushallitus
År
2021
ISBN pdf
ISBN 978-952-13-6360-3
Serie
Määräykset ja ohjeet 2022:4b
ISSN pdf
ISSN 1798-8888
ISSN tryckt
ISSN-L 1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska