Föreskrifter och anvisningar

Anvisningar för gymnasiediplomet i bildkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016

Gymnasieutbildning Bildkonst
Anvisningar för gymnasiediplomet i bildkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016

Anvisningar för gymnasiediplomet i bildkonst för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016
(pdf, 694.08 KB)

Ladda ned

Författare
Opetushallitus
År
2017
ISBN pdf
ISBN 978-952-13-6360-3
Serie
Määräykset ja ohjeet 2017:2a
ISSN pdf
ISSN 1798-8888
ISSN tryckt
ISSN-L 1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska