Föreskrifter och anvisningar

Anvisningar för gymnasiediplomet i dans för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021

Gymnasieutbildning Dans
Anvisningar för gymnasiediplomet i dans för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021

Anvisningar för gymnasiediplomet i dans för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021
(pdf, 237.67 KB)

Ladda ned

Författare
Opetushallitus
År
2021
ISBN pdf
ISBN 978-952-13-6812-7
Serie
Määräykset ja ohjeet 2022:9b
ISSN pdf
1798-8888
ISSN tryckt
1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska