Föreskrifter och anvisningar

​ Anvisningar för gymnasiediplomet i musik för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2022

Gymnasieutbildning Musik
 Anvisningar för gymnasiediplomet i musik för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter  1.8.2022

Anvisningar för gymnasiediplomet i musik för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2022
(pdf, 219.55 KB)

Ladda ned

Författare
Opetushallitus
År
2022
ISBN pdf
978-952-13-6811-0
Serie
Määräykset ja ohjeet 2022:8b
ISSN pdf
1798-8888
ISSN tryckt
1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska