Föreskrifter och anvisningar

​ Anvisningar för gymnasiediplomet i musik för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016

Gymnasieutbildning Musik
​ Anvisningar för gymnasiediplomet i musik för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016

Anvisningar för gymnasiediplomet i musik för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 31.7.2016
(pdf, 630.91 KB)

Ladda ned

Författare
Opetushallitus
År
2017
ISBN pdf
978-952-13-6364-1
Serie
Määräykset ja ohjeet 2017:6a
ISSN pdf
1798-8888
ISSN tryckt
1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska