Broschyrer

Anvisningar för studerande inom yrkesutbildningen och i gymnasiet – Hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier och sexuellt våld

Välbefinnande Undervisning och handledning Elev- och studerandevård Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Hälsokunskap
En ungdom sitter i skuggan med böjt huvud

Broschyren_Hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier och sexuellt våld.pdf
(pdf, 589.7 KB)

Ladda ned

Sexuella trakasserier och sexuellt våld kan ske oberoende av omgivning, till exempel i sociala medier. Utbildningsstyrelsen har publicerat ett materialpaket med anvisningar för studeranden om identifiering, förebyggande av och ingripande i sexuella trakasserier och sexuellt våld. I materialpaketet ingår en broschyr och en affisch.

I broschyren berättas också var den unga kan få stöd och hjälp om hen har upplevt sexuella trakasserier eller sexuellt våld. Broschyren riktar sig särskilt till studerande inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning, men den lämpar sig även för användning i grundskolans årskurser 7–9 till exempel som en del av undervisningen i hälsokunskap och skolans övriga välbefinnande- och jämställdhetsarbete. 

Du kan ladda ner broschyren på den här sidan. Broschyren finns på finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska samt ryska, arabiska, somaliska, kurdiska och farsi. Tillsammans med broschyren har det också publicerats en kortare affisch som finns på finska, svenska och engelska.

 Broschyren på olika språk

 

Författare
Utbildningsstyrelsen
År
2022
Publikationen finns på följande språk
Svenska