Guider och handböcker

Att bli lärare i Finland med en utländsk utbildning

Internationalisering Integration Undervisning och handledning Högskoleutbildning De pedagogiska områdena
OPH publication

Att bli lärare i Finland med en utländsk utbildning
(pdf, 521.37 KB)

Ladda ned

Handboken för erkännande av en lärarutbildning som avlagts utomlands är i första hand avsedd för experter som arbetar med personer som avlagt en examen utomlands.
Ett diagram som är avsedd som stöd vid handledning finns i slutet av handboken.
Författare
Opetushallitus
År
2018
Publikationen finns på följande språk
Finska
Svenska
Engelska