Rapporter och utredningar

Barnen är framtiden: Framtidsscenarier och kompetensbehov inom dagvård och annan barn- och familjeverksamhet

Utveckling av utbildningen Småbarnspedagogik Förskoleundervisning
Barnen är framtiden

Barnen är framtiden
(pdf, 2.25 MB)

Ladda ned

Kompetensbehovsrapporten Barnen är framtiden är framställd som en del av ett ESF-finansierat projekt (VOSE) som genomförs på Utbildningsstyrelsen. I rapporten presenteras framtida kompetensbehov som identifierats av en prognostiseringsgrupp bestående av experter och aktörer inom barndagvården och annat barn- och familjearbete. Som underlag för identifieringen av kompetensbehoven ligger scenarier som uppgjorts som stöd för gruppens arbete. Dessa scenarier presenteras i rapporten. Prognostiseringsgruppen presenterade också behov av nya yrken och arbetsuppgifter inom branschen. I rapporten presenteras också gruppens förslag om hur utbildningen inom branschen kan utvecklas.

Resultaten av en pilotgrupp inom VOSE–projektet

 

Författare
Heidi Backman, Kristel Englund, Alexandra Nordström
År
2011
ISBN pdf
978-952-13-4883-9
Serie
Rapporter och utredningar 2011:5
ISSN pdf
1798-9000
Publikationen finns på följande språk
Svenska