Föreskrifter och anvisningar

Centrala principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av en studerandevårdsplan i yrkesutbildning OPH-4609-2022

Elev- och studerandevård Yrkesutbildning
OPH publication

Centrala principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av en.pdf
(pdf, 153.57 KB)

Ladda ned

Utbildningsstyrelsen har 13.12.2022 beslutat om ändringar i föreskriften.

Anledningen till ändringarna är att ansvaret för anordnandet av social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i januari 2023.

Giltighetstid: fr.o.m. 13.12.2022 tillsvidare. Utbildningsanordnaren ska iaktta föreskriften inom yrkesutbildningen från och med 1.8.2023.

 

Författare
Utbildningstyrelsen
År
2022
Publikationen finns på följande språk
Svenska