Guider och handböcker

Den kompetensbaserade utbildningen genomförs – stegmärken för utbildningsanordnarna

Utveckling av utbildningen Läroplan Bedömning av kunnande Examensgrunder Yrkesutbildning
Den kompetensbaserade utbildningen genomförs pärmbild

Den kompetensbaserade utbildningen genomförs
(pdf, 750.13 KB)

Ladda ned

Stödmaterial för verkställandet av TUTKE 2

Utbildningsanordnarna har önskat få gemensamma ”stegmärken” som strukturerar och stöder verkställandet av TUTKE 2-förändringarna och genomförandet av den kompetensbaserade utbildningen. Detta stödmaterial syftar till att underlätta utbildningsanordnarnas arbete med att genomföra de nödvändiga förändringarna. Utbildningsanordnarna, som befinner sig i olika faser av förändringsprocessen, kan utifrån de egna utgångspunkterna med hänsyn till den egna organisationens och den egna personalens situation genast sätta igång, planera och schemalägga förändringsprocessen, processledningen, de nödvändiga åtgärderna och uppföljningen. Det är viktigt att utbildningsanordnarna helhetsmässigt bedömer situationen i den egna organisationen och utifrån bedömningen fastställer behoven av förändringar, fattar beslut och leder förändringsprocessen.

DEL I behandlar bakgrund och motiveringar samt innehåller information om varför man eftersträvar kompetensinriktning, vad den nationella viljan är, vilka bestämmelser utkasten till TUTKE 2-författningarna innehåller om kompetensinriktningen och vad kompetensinriktningen innebär i utbildningsanordnarens verksamhet. ECVET, det europeiska systemet för meritöverföring, verkställs genom TUTKE 2-författningarna.

DEL II innehåller de egentliga stegmärkena för utbildningsanordnarens självutvärdering och planering av förändringen. Dessutom innehåller den case-exempel. Del II har utarbetats av Koulutuskeskus SEDU:s ledning och sakkunniga.

Författare
Del I: Sirkka-Liisa Kärki; Del II: Reija Lepola, Hellevi Lassila, Kristiina Takaneva och Kirsi Lounela
År
2015
ISBN pdf
978-952-13-6179-1
Serie
Guider och handböcker 2015:8
ISSN pdf
ISSN-L 1798-906X
Publikationen finns på följande språk
Svenska