Läromedel

En Annorlunda Fisksoppa

Grundläggande utbildning Biologi Omgivningslära

Välkommen till de inhemska fiskarnas värld! Det här spelet tar dig genom Östersjöns unika skärgård. Under färden får du träffa en del av havets invånare: abborrar, laxar, flundror och många fler. Du får också veta hur det är att leva bland strandvass, blåstång eller på en lerig botten. Du kan råka ut för svårigheter under färden – Östersjöns miljötillstånd är på vissa håll oroväckande och havets invånare är utsatta för bland annat miljögifter, syrebrist och överfiske. Du kan hjälpa fiskarna att övervinna svårigheterna.

Många av fiskarna i spelet lever överallt i de finska vattnen, såväl i sötvattensåar och -bäckar som i det svagt salta havsvattnet längs vår kust. De är så kallade insjöfiskar – exempel på sådana är abborre och gädda. En del av våra fiskar kommer åter från Atlanten och kan inte leva i sötvatten. De förekommer därför inte i åar eller sjöar, men du kan stöta på dem vid Östersjökusten – exempel på sådana är strömming och torsk. Visste du annars att sjöhästens släkting, den långsmala tångsnällan, lever i Östersjön?

Spelet har olika nivåer och du får poäng beroende på hur bra du klarar dig. För att komma till nästa nivå måste du svara rätt på frågorna och klara de spel som följer efter frågorna. Läs alltså noggrant både texterna om fiskarna och de olika livsmiljöerna!

Lärspelet är producerat av Utbildningsstyrelsen i samarbete med Sealife. Spelet är avsett främst för år 5–9 i den grundläggande utbildningen.