Läromedel

Europeisk språkportfolio

Främmande språk

Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt. Med hjälp av portfolion lär sig eleven att också själv förkovra sina språkkunskaper och bedöma dem utgående från kriterier med hjälp av europeiska referensramens färdighetsnivåer.

Läs mer om den Europeiska språkportföljen på Utbildningsstyrelsens sidor

Utbildningsstyrelsen har inlett uppdateringsarbetet av den europeiska språkportföljen under våren 2020. Arbetsgruppen utgörs av språkundervisningens sakkunniga, forskare och lärare  inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

 

Ytterligare information

  • Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523, yvonne.nummela [at] oph.fi.
  • Opetusneuvos Annamari Kajasto, tel. 029 533 1596, annamari.kajasto [at] oph.fi
  • Opetusneuvos Terhi Seinä, tel. 029 533 1263, terhi.seina [at] oph.fi
  • Opetusneuvos Kati Costiander, tel. 029 533 1526, kati.costiander [at] oph.fi