Föreskrifter och anvisningar

Examensgrunderna för auktoriserad translator 2012


Examensgrunder för auktoriserad translator 2012

Examensgrunder för auktoriserade translatorer
(pdf, 225.88 KB)

Ladda ned

I grunderna för examen anges de språkkunskaper och den översättningsförmåga som krävs i examen för auktoriserad translator, den förmåga som behövs för att vara verksam som auktoriserad translator samt det sätt på vilket färdigheterna ska visas och de allmänna grunderna för bedömningen av examen7. Grunderna för examen är avsedda för dem som deltar i examen samt för dem som utarbetar och bedömer examen. Grunderna för examen vägleder dem som verkställer examenssystemet, olika myndigheter, utbildare i branschen och dem som använder auktoriserade translatorers tjänster.
 

Författare
Utbildningsstyrelsen
År
2012
ISBN pdf
ISBN 978–952–13–5252–2
ISBN tryckt
ISBN 978–952–13–5251–5 (hft.)
Serie
Föreskrifter ock anvisningar 2012:40
ISSN pdf
ISSN 1798–8985
ISSN tryckt
ISSN 1798–8977
Publikationen finns på följande språk
Svenska