Föreskrifter och anvisningar

Examensspecifika krav på hälsotillståndet inom yrkesutbildning

Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning
OPH publication

OPH-5-2018_2852_2018_1882_2019 examensspecifika krav inklusive ändringar.pdf
(pdf, 2.65 MB)

Ladda ned

Utbildningsstyrelsen fastställer examensspecifika krav på hälsotillståndet inom yrkesinriktade examina. Bilagan intill innehåller föreskriften OPH-5-2018 från 9.5.2018 samt förändringsföreskrifterna OPH‐2852‐2018, OPH‐1882‐2019 och OPH‐3093‐2020.

Ändringsföreskrift OPH-2014-2021

Utbildningsstyrelsen har utfärdat en ändringsföreskrift (OPH-2014-2021) som ändrar föreskriften om examensspecifika krav på hälsotillstånd i yrkesutbildningen (OPH-5-2018). Yrkesexamen inom funktionshinderområdet har lagts till de så kallade SORA-examina. Ändringen grundar sig på en ändring av § 20 i förordningen om yrkesutbildning. Ändringen gäller från 1.8.2021 i utbildningen för yrkesexamen inom funktionshinderområdet.

Bilaga

Mer information

Meddelande om förordningsändringen på undervisnings- och kulturministeriets webbplats (på finska)