Fakta och Fakta Express

Fakta Express 1B/2017: Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete

Personalutbildning Internationalisering Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Fakta Express 1B/2017 pärmbild

Fakta Express 1B/2017
(pdf, 2.34 MB)

Ladda ned

Erfarenheter av hur lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder påverkar finländska grundskolor och gymnasier

Europeiska unionens program Erasmus+ finansierar projekt som omfattar bl.a. elevers, studerandes och lärares utlandsperioder. För lärare vid grundskolor och gymnasier innebär perioderna fortbildning utomlands.

Programmet betonar att fortbildningsprojekten ska planeras utifrån skolans egna behov. På så sätt gagnar projektet inte bara en enskild lärare, utan hela skolan och påverkar skolans arbetskultur. Fortbildningen ska vidare sammanhänga med läroplanen och med skolans verksamhetsstrategi och utveckling.

Finland deltog 2016 i en utredning av hur väl programmets mål förverkligas i skolornas fortbildningsprojekt och hur projektens effekter syns i skolans arbete. I detta nummer av Fakta Express presenteras våra nationella resultat.

Utredningen analyserar fortbildningsprojektens inverkan ur såväl lärares och rektorers som även elevers och föräldrars perspektiv. Materialet samlades med en enkät och intervjuer.

6 s.

År
2017
ISBN pdf
978-952-13-6345-0
Serie
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
Publikationen finns på följande språk
Svenska