Fakta och Fakta Express

Fakta Express 2B/2016: Heminternationalisering, mobilitet, nätverk och projekt.

Internationalisering Statistik Vuxenutbildning
Fakta Express 2B/2016 pärmbild

Fakta Express 2B/2016
(pdf, 1.85 MB)

Ladda ned

Statistik över vuxenutbildningens internationalisering

Statistik över internationalisering inom läroinrättningar som erbjuder vuxenutbildning. Syftet med enkäten var att få en helhetsbild av läget för internationell verksamhet inom vuxenutbildningen. Uppgifterna omfattar utöver student- och personalmobilitet också bland annat planering av och former för internationell verksamhet samt internationella projekt och nätverk.

6 s.

År
2016
ISBN pdf
978-951-805-708-9
Serie
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
Publikationen finns på följande språk
Svenska