Fakta och Fakta Express

Fakta Express 3B/2018: Tutorlärarverksamheten i Finlands grundskolor

Digitalisering Grundläggande utbildning
Pärmbild: Fakta Express 3B/2018

faktaa_express_3b_2018.pdf
(pdf, 2.4 MB)

Ladda ned

Statistik om tutorlärarverksamheten, resultaten av den första enkäten och en inblick i den svenskspråkiga tutorlärarverksamheten.

För att genomföra regeringens spetsprojektet startades programmet Den nya grundskolan. Ett av målen för programmet är världens mest kompetenta lärarkår. En av de mest centrala åtgärderna för att uppnå detta är Tutorlärarverksamheten, som stöds med 23 miljoner euro under regeringsperioden. I programmet den nya grundskolan är målet att ha en tutorlärare som stöder ny pedagogik och främjar digitaliseringen i alla cirka 2500 grundskolor i Finland. Tutorlärarverksamheten har understötts med statsunderstöd som utbildningsanordnarna har kunnat ansöka om från Utbildningsstyrelsen. De första statsunderstöden utlystes på hösten 2016.

Utbildningsstyrelsen genomförde i samband med ansökningsomgången hösten 2017 en enkät om tutorlärarnas utbildning och verksamhet för att utvärdera statsunderstödens effekt. Totalt 289 utbildningsanordnare svarade på enkäten.

I det här numret av Fakta express presenteras statistik om tutorlärarverksamheten, resultaten av den första enkäten och en inblick i den svenskspråkiga tutorlärarverksamheten.

År
2018
ISBN pdf
978-952-13-6537-9
ISBN tryckt
978-952-13-6536-2
Serie
Fakta Expres
ISSN pdf
2242-296X
ISSN tryckt
2242-2951
Publikationen finns på följande språk
Svenska