Föreskrifter och anvisningar

Föreskrift om centrala principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av en studerandevårdsplan i yrkesutbildning OPH-1105-2022

Elev- och studerandevård Yrkesutbildning
OPH publication

OPH-1105-2022 Centrala principer och mål för studerandevården
(pdf, 209.08 KB)

Ladda ned

Centrala principer och mål för studerandevården samt utarbetandet av en studerandevårdsplan i yrkesutbildning.

Giltighetstid: fr.o.m. 1.8.2022.