Läromedel

Grannspråksundervisningen: Lärobjekt om Köpenhamn - dansk hörförståelse

Främmande språk

Genom två lärobjekt om Köpenhamn kan eleverna öva sin hörförståelse i danska. Materialet lämpar sig för gymnasiet och för elever i de högre klasserna i 1-9-skolan. I materialet finns också manus till båda lärobjekten i pdf-format, samt korta ordlistor över ord som kan vara svåra att förstå på danska.
 

Författare
Lingonet Oy