Läromedel

Grannspråksundervisningen: Två läromedel om Oslo - hörförståelse i norska

Främmande språk

Med hjälp av materialen Vandringen i Oslo-byen och Helikopterferd rundt Oslo får eleverna övning i grannspråksförståelse och får samtidigt lära sig en hel del om Oslo och om Norges historia. Matieralet lämpar sig för gymnasiet och för elever i de högre klasserna i 1-9-skolan. Manus finns att få i pdf-format.

Författare
Stefanie Tuma, Lingonet Oy