Broschyrer

Grunderna för gymnasiets läroplan i ett nötskal

Gymnasieutbildning
pärmbild

Grunderna för gymnasiets läroplan i ett nötskal
(pdf, 186.47 KB)

Ladda ned

Välkommen att ta del av de nya grunderna för gymnasiets läroplan!

Nya läroplaner tas i bruk i gymnasierna i augusti 2021. De görs upp utifrån grunderna för gymnasiets läroplan som Utbildningsstyrelsen publicerat i november 2019.

De mest väsentliga förändringarna:

  • Delområdena som utgör mångsidig kompetens bildar gemensamma mål för läroämnena
  • De nationella studierna indelas i moduler, som utgör själva byggstenen för studieavsnitten som utformas på lokal nivå
  • Studieavsnittens omfattning definieras med studiepoäng. Studieavsnitten kan vara av olika omfattning och även gemensamma för flera läroämnen
  • Gymnasieutbildningen för unga omfattar 150 studiepoäng i stället för nuvarande 75 kurser
  • Studierna bedöms utifrån studieavsnitten
  • De studerande erbjuds mer övergripande och långvarig studiehandledning än tidigare samt stöd för dem som behöver det
  • Kontakterna till den omgivande världen, i synnerhet internationellt samarbete och samarbete med högskolor och arbetsliv, betonas i högre grad än tidigare
Författare
Opetushallitus
År
2019
Publikationen finns på följande språk
Svenska