Föreskrifter och anvisningar

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning 2022

Utbildning för invandrare Läroplan
Pärm bild

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning 2022
(pdf, 1.09 MB)

Ladda ned

Syftet med integrationsutbildningen är att främja utvecklingen av den studerandes kunskaper i finska eller svenska och andra färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samt stödja den studerandes sysselsättning eller övergång till fortsatta studier. Utbildningen skapar också på ett bredare plan förutsättningar för de studerandes välbefinnande och deras jämlika ställning i samhället samtidigt som den ökar de studerandes delaktighet.

Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning 2022 är en av Utbildningsstyrelsen fastställd föreskrift, utifrån vilken utbildningsanordnaren beslutar om den egna läroplanen. Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning 2022 utgör en gemensam grund för de lokala läroplanerna och främjar genomförandet av utbildningen på jämlika grunder i hela landet.

År
2022
ISBN pdf
978-952-13-6793-9
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2022:1b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska