Föreskrifter och anvisningar

Grunderna för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 2021

Läroplan Förberedande undervisning Gymnasieutbildning
Pärm bild

Grunderna för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 2021
(pdf, 971.52 KB)

Ladda ned

Grunderna för läroplanen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 2021 är en av Utbildningsstyrelsen fastställd föreskrift, utifrån vilken utbildningsanordnaren beslutar om den lokala läroplanen. Läroplansgrunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning utgör en gemensam grund för de lokala läroplanerna och främjar genomförandet av utbildningen på lika grunder i hela landet.

I läroplansgrunderna 2021 fastställs målen för mångsidig kompetens samt målen för och det centrala innehållet i undervisning i svenska/finska och andra studier som enligt gymnasielagen ska ingå i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I grunderna behandlas också uppgörandet av den lokala läroplanen och dess innehåll, den förberedande utbildningens uppdrag och värdegrund, ordnandet av undervisningen, handledningen och stödet för den studerande samt bedömningen av den studerandes lärande.

Grunderna för läroplanen för utbildning som handleder för gymnasieutbildning 2021 främjar utbildningens syfte att i enlighet med gymnasielagen stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och aktiva samhällsmedlemmar samt att ge dem andra behövliga färdigheter för övergången till gymnasieutbildning, för livslångt lärande och för att utveckla sig själva kontinuerligt.

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6715-1
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2021:1b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska