Föreskrifter och anvisningar

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022

Läroplan Småbarnspedagogik
Pärm bild

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022
(pdf, 1.04 MB)

Ladda ned

Grunderna för planen för småbarnspedagogik är en nationell föreskrift som utfärdats av Utbildningsstyrelsen. De lokala planerna för småbarnspedagogik ska utarbetas i enlighet med föreskriften. Grunderna för planen för småbarnspedagogik utgör ett gemensamt underlag för de lokala planerna. Grunderna för planen för småbarnspedagogik styr hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas och främjar att verksamheten håller hög kvalitet och genomförs på lika grunder i hela landet. Föreskriften innehåller hänvisningar till lagstiftningen om småbarnspedagogik och anvisningar för hur de lokala planerna för småbarnspedagogik ska utarbetas och utvecklas. 

Kommunen, samkommunen eller någon annan serviceproducent ska göra upp och ta i bruk en lokal plan för småbarnspedagogik i enlighet med dessa grunder i augusti 2022.

Den tryckta publikationen kan beställas i nätbokhandel.

År
2023
ISBN pdf
978-952-13-6900-1
ISBN tryckt
978-952-13-6796-0
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2022:2b
ISSN pdf
1798-8888
ISSN tryckt
1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska