Rapporter och utredningar

Grundlägggande konstundervisning 2020

Utveckling av utbildningen Grundläggande konstundervisning
Pärm bild

Grundlägggande konstundervisning 2020
(pdf, 3.92 MB)

Ladda ned

Utredning om anordnande av grundläggande konstundervisning läsåret 2019–2020

I Utbildningsstyrelsens rapport har man kartlagt aktuell information om anordnandet av grundläggande konstundervisning hösten 2019. För utredningen samlade man in uppgifter om läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och om den aktuella situationen på nationell nivå. Utvecklingen har därtill delvis jämförts med tidigare utredningars resultat. Utredningens resultat baserar sig på en enkät som genomfördes hösten 2019 och som riktades till alla läroanstalter för grundläggande konstundervisning man kände till. 

Enligt uppgifterna från enkäten fanns det under läsåret 2019–2020 sammanlagt 424 läroanstalter som anordnade grundläggande konstundervisning i Finland. Hösten 2019 verkade 128 av dessa läroanstalter med ett anordnartillstånd för grundläggande konstundervisning som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet och som omfattas av statsandel per undervisningstimme. Läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning har huvudsakliga verksamhetsställen eller filialer i majoriteten av kommunerna i Fastlandsfinland. I den grundläggande konstundervisningen studerar elever i olika åldrar, från barn inom småbarnspedagogik till vuxna. Flest elever finns inom musiken. Läroanstalterna har varierande finansieringsarrangemang och det förekommer stora skillnader i de genomsnittliga terminsavgifterna. Läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen samarbetar med många olika aktörer. Inom den grundläggande konstundervisningen finns också olika utvecklingsutmaningar som hänför sig till finansiering och förvaltning, till undervisningens strukturer och verksamhetskultur samt till förändringar som sker i verksamhetskulturen och samhället i övrigt.

Utredningen har upprättats av PK, Musikpedagog (YH) Tiia Luoma på uppdrag av Utbildningsstyrelsen.

Författare
Tiia Luoma
År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6718-2
Serie
Rapporter och utredningar 2020:4b
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska