Läromedel

Idématerial för hälsokunskap - läroplanen 2004

Hälsokunskap

Materialet Kunskap om människans hälsa riktar sig till lärare i åk 1-4, men kan delvis även användas för åk 5-6.

Författare
Raisa Cacciatore, Väestöliitto