Föreskrifter och anvisningar

Innehållet i planen för bedömning av kunnandet

Bedömning och betyg Erkännande av examina Personlig tillämpning Bedömning av kunnande Yrkesutbildning
OPH publication

Innehållet i planen för bedömningen av kunnandet 12 2019
(pdf, 199.81 KB)

Ladda ned

Planen för bedömningen av kunnnadet utgör en del av utbildningsanordnarens kvalitetsledningssystem.
Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har tillsammans utfärdat en anvisning om innehållet i planen.

Lagen om yrkesutbildning (531/2017, 53 §) förutsätter att varje utbildningsanordnare för varje examen eller utbildning utarbetar en plan för hur bedömningen av kunnandet ska genomföras. Planen för bedömning av kunnandet utgör en del av utbildningsanordnarens kvalitetsledningssystem. Planen är i bästa fall ett verktyg i vardagen som lärare, handledare och bedömare av kunnandet använder vid bedömningen av den studerandes kunnande. Utbildningsanordnarens uppgift är att följa upp hur planen fungerar och vid behov utveckla sina rutiner och uppdatera planen.

Planen innehåller de allmänna rutiner som utbildningsanordnaren fastställt för bedömningen av kunnandet. Minimikravet på innehållet i planen finns i anvisningen som undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utfärdat. I planen kan man också beskriva rutinerna för bedömningen av kunnandet på ett mer ingående sätt.