Guider och handböcker

Konstruktiv interaktion

Välbefinnande Säkerhet och trygghet
Konstruktiv interaktion

Konstruktiv interaktion
(pdf, 964 KB)

Ladda ned

Handbok för att stärka den demokratiska delaktigheten samt förebygga hatretorik och våldsbejakande radikalisering

Konstruktiv interaktion - handbok för att stärka den demokratiska delaktigheten samt förebygga hatretorik och våldsbejakande radikalisering är avsedd att användas som vägledning för att stärka demokratisk delaktighet och förebygga hatretorik och våldsbejakande radikalisering i skolorna. 

Hatretorik, rasism och våldsbejakande extremism har ökat i Europa, också i Finland. En bra självkänsla, känslan av att höra till en gemenskap och upplevelsen att man har genuina möjligheter att påverka skyddar mot marginalisering. Skolans uppgift är att lära eleverna nyckelkompetenser som behövs för ett demokratiskt medborgarskap. Hit hör ett öppet sinne, nyfikenhet, viljan att förstå andra samt färdigheter för demokratiskt meningsutbyte och fredlig konfliktlösning. Förmågan att tänka kritiskt är av central betydelse. 

Webbpublikationen innehåller artiklar av finländska experter, länkar till källmaterial och till goda modeller samt översatt material från handböcker som getts ut av Europeiska rådet och Unesco. Publikationen är ett stöd för läraren och innehåller tankar om etik, mänskliga rättigheter, demokratikompetens, stärkande av delaktighet, medling och samarbete mellan skolan och polisen. Den centrala tanken är att skolan ska lära eleverna att diskutera också svåra och kontroversiella frågor på ett konstruktivt, kritiskt och respektfullt sätt. Skolan ska vara en trygg plats där varje medlem i skolgemenskapen känner sig uppskattad och upplever att hen kan påverka gemensamma ärenden.

Författare
Satu Elo, Kristina Kaihari, Paula Mattila ja Leena Nissilä (red.)
År
2017
ISBN pdf
978-952-13-6434-1
Serie
Guider och handböcker 2017:1b
ISSN pdf
1798-8969
Publikationen finns på följande språk
Svenska