Läromedel

Kotisuomessa.fi - webbtjänst för studier i finska och svenska

Vuxenutbildning Det andra inhemska språket, finska

Kotisuomessa riktar sig till vuxna invandrare men sajten är öppen för vem som helst. Övningarna i Kotisuomessa är tematiskt indelade i

  • vårt finländska samhälle och vardagslivet
  • yrken
  • arbetslivet och arbetskulturen i Finland
  • material i aknytning till läs- och skrivkunskaper
  • självvärdering av språkkunskaperna.


Materialet för studierna i finska språket är mer omfattande än materialet på svenska.

Kotisuomessa.fi fungerar över webbläsaren. Genom att välja Testa som gäst kan du prova tjänsten och kommer åt alla övningar, utan att någon information sparas. Som registrerad användare sparar tjänsten information om de teman du gått igenom och de övningar du utfört, så att på nytt kan logga in och fortsätta där du slutade.