Broschyrer

Kriterier för god handledning

Undervisning och handledning Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Studiehandledning Elevhandledning
Pärmbild av publikationen; färgpennor i längdordning.

Kriterier för god handledning.pdf
(pdf, 3.02 MB)

Ladda ned

Målet med kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten, jämlikheten och likabehandlingen i handledningen av barn och unga. Kriterierna svarar också mot den ökande betydelsen av handledning som den utvidgade läroplikten fört med sig. Kriterierna har utarbetats som en rekommendation för handledningen i den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Målet med de nationella kriterierna är att säkerställa att handledningen är tillgänglig för alla barn och unga oberoende av boningsort och levnadsförhållanden.

Kriterierna för god handledning riktar sig särskilt till utbildningsanordnarna och elev- och studiehandledarna. De utgör ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på handledningen på alla utbildningsstadier samt på de individuella studievägarna. Kriterierna för god handledning kan också användas av exempelvis elever och studerande, vårdnadshavare, personal i skolor och läroanstalter och beslutsfattare.

Kriterierna för god handledning kommer i fortsättningen att uppdateras regelbundet. I uppdateringen kommer man att beakta förändringarna i lär- och verksamhetsmiljöerna.
 

År
2023
Publikationen finns på följande språk
Svenska