Guider och handböcker

Kulturarvsfostran i åskådningsämnen

Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Livsåskådningskunskap Religion Allmänbildande utbildning

Materialet erbjuder lärarna i religion och livsåskådningskunskap kunskap om kulturarvets olika dimensioner, hur man stöder den kulturella identiteten och om kulturellt hållbar fostran. Materialet innehåller riktligt med länkar till innehåll som kan användas i undervisningen i åskådningsämnen i de lägre och högre årskurserna och i gymnasiet.

Författare
Vihreälehto, I.
År
2021
Publikationen finns på följande språk
Svenska