Guider och handböcker

Kvalitet i internatverksamheten

Välbefinnande Kvalitet och utveckling Yrkesutbildning
Pärm bild

Kvalitet i internatverksamheten
(pdf, 2.15 MB)

Ladda ned

På internaten bor under ett läsår cirka 9 000 studerande inom yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med SAKU ry och utbildningsanordnarna utarbetat rekommendationer för kvalitativ internatverksamhet. Kvalitetsrekommendationerna för internatverksamheten har uppdaterats för att beakta den utvidgade läroplikten samt resultaten från utredningen av internatverksamheten år 2022. Vidare presenteras VeKe-modellen som stöd för att i praktiken utveckla handledningen på internaten som en del av kvaliteten i internatverksamheten.

En internatverksamhet av god kvalitet baserar sig på kontinuerlig utveckling. I arbetet deltar förutom invånarna och handledarna även läroanstalternas personal och ledning. Internatverksamheten erbjuder en trygg boende- och lärmiljö med möjlighet till stöd. Samhörighet, delaktighet och trygghet är en viktig del av internatverksamheten.

Handboken tar upp kvaliteten ur olika perspektiv. Handboken utgör ett stöd för alla som erbjuder internatboende för att utvärdera och utveckla verksamheten.

År
2023
ISBN pdf
978-952-13-6894-3
Serie
Guider och handböcker 2023:4b
ISSN pdf
1798-8969
Publikationen finns på följande språk
Svenska