Guider och handböcker

Kvalitet i internatverksamheten

Välbefinnande Kvalitet och utveckling Yrkesutbildning
Pärm bild

Kvalitet i internatverksamheten
(pdf, 2.98 MB)

Ladda ned

På internaten bor under ett läsår cirka 10 000 studerande inom yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med SAKU ry och utbildningsanordnarna utarbetat rekommendationer för kvalitativ internatverksamhet.

En kvalitativ internatverksamhet baserar sig på kontinuerlig utveckling. I arbetet ingår förutom invånarna och handledarna även läroanstalternas personal och ledning. En kvalitativ internatverksamhet möjliggör för invånaren en trygg boende- och inlärningsmiljö i vilken invånarna vid behov får stöd. Gemenskap, delaktighet och trygghet är en viktig del av internatverksamheten.

I denna handbok granskas kvaliteten från olika perspektiv. Handboken är ett stöd för alla som erbjuder internatverksamhet i bedömning av verksamheten samt utveckling av internatboende.

År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6728-1
Serie
Guider och handböcker 2020:6b
ISSN pdf
1798-8969
Publikationen finns på följande språk
Svenska