Rapporter och utredningar

Lärarna och rektorerna i Finland 2016

Personalutbildning Ledning och förvaltning Kvalitet och utveckling Undervisning och handledning
Julkaisun kansikuva-Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016
(pdf, 16.96 MB)

Ladda ned

I rapporten undersöks ansökningen till lärarutbildningen, lärarnas och rektorernas behörighet, befattningsstruktur, ålders- och könsfördelning samt deltagande i vidareutbildning.

Insamlingar av uppgifter om lärare och rapporter som baseras på dem har genomförts sedan 1999. Datainsamlingen har letts av undervisnings- och kulturministeriet, och själva datainsamlingen har genomförts av Statistikcentralen.

Inom ramen för datainsamlingen samlade man också in information om undervisningsgruppernas storlek, och resultaten presenteras i slutet av rapporten. Undersökningen sker från både nationellt och regionalt perspektiv. Dessutom begrundar rapporten hur lärarbehovet kommer att se ut i framtiden och hur lärarna i Finland placerar sig i en internationell jämförelse.

Författare
Timo Kumpulainen (toim)
År
2017
ISBN pdf
978-952-13-6342-9
ISBN tryckt
978-952-13-6341-2
Serie
Raportit ja selvitykset 2017:2
ISSN pdf
1798-8926
ISSN tryckt
1798-8918
Publikationen finns på följande språk
Svenska