Rapporter och utredningar

Lärarna och rektorerna i Finland 2019: Lärarbehovet nu och i framtiden

Personalutbildning Ledning och förvaltning Kvalitet och utveckling Undervisning och handledning
Pärm bild: Lärarna och rektorerna i Finland 2019: Lärarbehovet nu och i framtiden

Lärarna och rektorerna i Finland 2019: Lärarbehovet nu och i framtiden
(pdf, 300.71 KB)

Ladda ned

Publikationen ger en översikt över lärarbehovet och tar fasta på framtidsutsikterna för lärarutbildningen. Rapporten är en del av en serie publikationer som skildrar resultatet från datainsamlingen Lärarna och rektorerna i Finland.

Datainsamlingar om lärarna och rektorerna har genomförts och publicerats sedan år 1999. Nu publiceras resultatet av den sjätte datainsamlingen som genomfördes år 2019. 

Uppgifter har samlats in om lärarna och rektorerna inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och svenskspråkig utbildning samt vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete. I rapporterna granskas bland annat behörigheten, åldersstrukturen och könsfördelningen bland lärarna och rektorerna. Resultaten presenteras skilt för varje utbildningsform.

Rapportserien omfattar även resultat som berör de sökande inom lärarutbildning samt lärarnas deltagande i fortsatt utbildning och fortbildning och deras deltagande i expertutbyten och arbetslivsperioder. 

Ytterligare information om datainsamlingen och rapporterna som utarbetats: 
https://www.oph.fi/sv/statistik/statistik-over-larare-och-rektorer

År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6710-6
Serie
Rapporter och utredningar 2020:22a
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska