Läromedel

Livsmedelsförpackning

Yrkesutbildning Tjänstebranschen

Med hjälp av materialet får man grundläggande information om de material som används ilivsmedelsförpackningar, om de metoder som används och om förpackningens uppgifter. Förpackandet granskas även ur ett miljöperspektiv. I materialet ingår beskrivningar av förpackningsprocesserna för olika livsmedel.

Författare
Irma Häikiö, Timo Ingalsuo, Jorma Riihikoski