Guider och handböcker

Lokaler, inventarier och utrustning lämpliga inom den grundläggande utbildningen för personer med rörelse- och funktionshinder

Lärmiljö Grundläggande utbildning
Pärm: Lokaler, inventarier och utrustning lämpliga inom den grundläggande utbildningen för personer med rörelse- och funktionshinder

Lokaler, inventarier och utrustning lämpliga inom den grundläggande utbildningen för personer med rörelse- och funktionshinder.pdf
(pdf, 3.66 MB)

Ladda ned

Avsikten med denna handbok är att ge information om vad som borde beaktas när man planerar nya och bygger om gamla grundskolgyggnader så att de lämpar sig för alla elever, även elever med rörelse och funktionshinder. 

Handboken är avsedd för arkitekter och specialplanerare, för myndigheter som ansvarar för skolbyggen och för anskaffning av inredning och utrustning till skolor samt för lärare och andra personer som deltar i planering och anskaffning. 

Författare
Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen (red.)
År
2009
ISBN pdf
978-952-13-4227-1
Publikationen finns på följande språk
Svenska