Material för läraren

Människor emellan - sociala färdigheter

Särskilt stöd Läromedel Grundläggande utbildning Elevhandledning

Träna sociala färdigheter stärker välbefinnandet: En människa som har goda sociala färdigheter, behöver inte använda våld eller förtryck, utan förhandlar, kommer överens och uppskattar både sig själv och andra.

Läromedlet Människor emellan är ett hjälpmedel för att träna sociala färdigheter. 93 stycken färdigheter finns nämnda; Hit hör bland annat att uträtta ärenden, att vara en god vän, att känna skam, att vara en god förlorare, att kunna kontrollera sig själv, att värdesätta sig själv samt att ta ögonkontakt. För varje färdighet finns det förslag på diskussionsteman och övningar för barn, ungdomar och vuxna.

Ungdomarnas övningar finns på den här webbsidan, men bakgrundsinformationen till övningarna finns i läroboken Människor emellan. Boken innehåller också övningar för barn och vuxna.

Elever i skolan Porolahden koulu har ritat de teckningar som hör till ungdomarnas övningar. Då författarna skrivit texterna till övningarna har de också fått hjälp av unga skribenter.

Författare
Kyllikki Kerola, Sari Kujanpää och Anja Kallio; översättning PasaNet/Annika Rikberg-Grannas
År
2014
Publikationen finns på följande språk
Svenska