Guider och handböcker

Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande

Kvalitet och utveckling Allmänbildande utbildning
Pärm bild: Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande

Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande
(pdf, 1.22 MB)

Ladda ned

Lärandet bygger alltid på de pedagogiska praktikerna, inte på den senaste och mest inspirerande tekniken. Många olika typer av digitala verktyg och applikationer har kommit för att stanna, men att tillämpa dem i undervisningen är fortfarande svårt. Med kvalitet i fokus – e-läromedlen i undervisning och lärande hjälper lärare, utbildare och andra som arbetar med lärande och undervisning att tillämpa olika digitala material i undervisningen. Boken klargör centrala begrepp kring e-läromedel, pedagogiska principer, principer för kunskapshantering och de senaste pedagogiska modellerna i relation till tekniken.

Författarna arbetar med ny teknik och lärande vid Helsingfors universitet, Åbo universitet och Aalto universitetet.

Författare
Liisa Ilomäki (red.)
År
2013
ISBN pdf
978-952-13-5634-6
ISBN tryckt
978-952-13-5633-9
Serie
Guider och handböcker 2013:6
ISSN pdf
1798-8969
ISSN tryckt
1798-8950
Publikationen finns på följande språk
Svenska