Rapporter och utredningar

Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen

Grundläggande utbildning Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi)
Pärm bild

Äidinkielenomainen ruotsi suomenkielisessä perusopetuksessa - Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen
(pdf, 1011.02 KB)

Ladda ned

En outnyttjad möjlighet att främja tvåspråkighet

De flesta eleverna i den finskspråkiga grundutbildningen studerar svenska enligt den medellånga B1-lärokursen, medan de långa lärokurserna, A-svenska och den modersmålsinriktade lärokursen, är betydligt ovanligare. Speciellt den modersmålsinriktade lärokursen i svenska som det andra inhemska språket är en såväl okänd som oetablerad lärokurs, även om lärokursen erbjuder goda möjligheter att främja och utveckla elevernas tvåspråkighet. Målsättningen med denna rapport är att utöka kunskapsunderlaget om den modersmålsinriktade undervisningen i svenska och bidra till att lärokursen får större synlighet och spridning i den finskspråkiga grundutbildningen.

I rapporten diskuteras den modersmålsinriktade lärokursen i svenska utifrån arbete som gjorts inom det av Svenska kulturfonden finansierade forsknings- och utvecklingsprojektet Äiru 1.0, och det material som samlats in inom projektet. Materialet består av en kartläggningsenkät, lärarintervjuer, klassrumsobservationer, fokusgruppssamtal och erfarenheter från en pilotklubb. I rapporten ingår även ett kapitel om läroplansgrunderna för lärokursen i modersmålsinriktad svenska.

I rapporten lägger vi fram aktuell och ny information om den modersmålsinriktade lärokursen i svenska som andra inhemska språk i den finskspråkiga grundläggande utbildningen och diskuterar hur lärokursen och implementeringen av den kunde utvecklas. Rapporten erbjuder nya infallsvinklar på svenskundervisning i den finskspråkiga grundläggande utbildningen och riktar sig till bland annat svensklärare, rektorer, bildningsdirektörer och elevernas vårdnadshavare men även mer generellt till alla som är intresserade av att utveckla svenskundervisningen i Finland.
 

Författare
Sofie Henricson, Siv Björklund, Sanna Heittola, Raili Hilden, Hanna Lehti-Eklund
År
2024
ISBN pdf
978-952-13-6916-2
Serie
Raportit ja selvitykset 2023:8
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska